اعضای هیات تحریریه

بسم الله الرحمن الرحیم

اعضای هیات تحریریه نشریه علمی دانش سیاسی

اعضای هیات تحریه دانش سیاسی با توجه به حوزه تخصصی این نشریه که بر مطالعات بومی و اسلامی سیاست استوار است، از میان اساتید برجسته و محققان صاحب اثر دعوت به همکاری شده اند. ر مقام انتخاب نیز تلاش شده تا از تخصص های مختلف مورد نیاز نشریه در تحریریه حضور داشته باشند.

اعضای هیات تحریریه

حمید احمدی
استاددانشکده حقوق و علوم سیاسی . دانشگاه تهران.تهران.جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

دکتر احمدی از اساتید برجسته در  حوزه مطالعات قومی بوده و دارای تالیف های بسیار در این زمینه هستند. 

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

از پژوهشگران برجسته اندیشه سیاسی اسلام و دارای آثار متعدد در حوزه مطالعاتی اخلاق و سیاست 

اصغر افتخاری
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

افتخاری از بنیان گذاران مطالعات امنیتی به شکل نوین در ایران بوده و دو گفتمان سلبی و ایجابی امنیت را طراحی نموده است. او «نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده» را در کرسی های نظریه پردازی ارایه و به ثبت رسانده است. به همین خاطر نیز در سال 1397 به عنوان نظریه پرداز برتر کشور در جشنواره بین المللی فارابی انتخاب و معرفی شده است. 

ابراهیم برزگر
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی . دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

دکتر برزگر از اساتید برجسته اندیشه سیاسی در اسلام است که با طرح ایده امکان استفاده از استعاره ها در مطالعات سیاسی و اجتماعی، توانسته چشم انداز نوینی را فراروی محققان ترسیم نماید. از ایشان تا کنون چند کتاب و مقاله در موضوع استعاره صراط و کاربرد ان در تحلیل ها منتشر شده است.

ناصر جمالزاده
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

از اساتید برجسته حوزه انقلاب اسلامی، زمینه تخصصی نظریه های انقلاب با تامید بر انقلاب اسلامی و تاریخ تحول ایران 

محمدباقرحشمت زاده
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

از محققان برجسته حوزه مسائل ایران

غلامرضا خواجه سروی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

  • sarvisu.ac.ir

ایشان از اساتید برجسته در حوزه تاریخ تحول ایران هستند و تا کنون آثار متعددی را درارتباط با تاریخ ایران بویژه در مقطع انقلاب اسلامی منتشر نموده اند. ایشان قائم مقام معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ و همچنین معاون فرهنگی عتف  در دولت آقای دکتر احمدی نژاد، بوده اند. 

جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادقعلیه السلام. تهران. جمهور یاسلامی ایران.

علوم سیاسی

1.پژوهشگر برتر دوازدهمین جشنواره پژوهش دانشگاه امام صادق علیه‌السلام( 88-90)
2.برگزیده برترششمین جشنواره کتاب سال رضوی1392(کتاب سیاست و حکومت در سیره امام رضا علیه‌السلام
فرشاد شریعت
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

  • shariatisu.ac.ir

پژوهشگر برجسته حوزه اندیشه سیاسی غرب 

یحیی فوزی
استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

پژوهشگر برجسته حوزه اندیشه سیاسی و تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره معاصر

حسن مجیدی
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام.تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

از پژوهشگران برجسته در حوزه مطالعات تطبیقی و متخصص در حوزه اندیشه سیاسی غرب

حمیدرضا ملک‌محمدی
استاد علوم سیاسی .دانشگاه تهران. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

از پیشگامان طرح و توسعه حوزه مطالعات سیاستگذاری عمومی در کشور که دارای آثار متعدد در این زمینه می باشد.

مدیر مسئول

جلال درخشه
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی ، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی

1.پژوهشگر برتر دوازدهمین جشنواره پژوهش دانشگاه امام صادق علیه‌السلام( 88-90)
2.برگزیده برترششمین جشنواره کتاب سال رضوی1392(کتاب سیاست و حکومت در سیره امام رضا علیه‌السلام
 

 

سردبیر

اصغر افتخاری
استاد دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی . دانشگاه امام صادق علیه السلام. تهران. جمهوری اسلامی ایران.

علوم سیاسی- جامعه شناسی سیاسی

نظریه پرداز حوزه مطالعات امنیتی با عنوان «نظریه اسلامی امنیت اجتماعی شده»

نظریه پرداز برتر کشور در جشنواره بین المللی فارابی 

مدیر داخلی

احمد خادم
مدیر داخلی نشریه علمی دانش سیاسی

  • ahmadekhademgmail.com