اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1299
تعداد پذیرش 164
تعداد عدم پذیرش 983
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 711

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 351
تعداد مشاهده مقاله 978259
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 420247
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 46 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 108 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 362 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 101 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 71 روز
درصد پذیرش 13 %