فرایند پذیرش مقالات

بسم الله الرحمن الرحیم

فرآیند  پذیرش مقاله های ارسالی به نشریه علمی دانش سیاسی

مقدمه

نشریه علمی دانش سیاسی به منظور رعایت اصل کرامت مخاطبان و کمک به تهیه و تدوین مقاله هایی علمی و استاندارد، مراحل فرآیند داوری مقاله های دریافت شده را به صورت شفاف به شرح زیر بیان می دارد.

الف.مراحل اجرایی

گام اول. مراجعه نویسنده به سایت نشریه علمی دانش سیاسی و مطالعه راهنمای نویسندگان.

گام دوم. ثبت نام در سایت نشریه علمی دانش سیاسی.  

گام سوم. ثبت و ارسال مقاله و ضمایم آن (چکیده ها، معرفی استاندارد نویسنده/ گان، نتیجه مشابهت جویی) از طریق سایت و دریافت کدرهگیری.

گام چهارم. بررسی مقاله توسط سردبیر از حیث مرتبط بودن موضوعی با نشریه یا درصد مورد قبول در مشابهت جویی. 

گام پنجم.ارائه نظر اولیه در خصوص مقاله: 

الف. پذیرش برای ورود به مرحله داوری

ب. عدم پذیرش بخاطر عدم رعایت استانداردهای اولیه نشریه/ یا عدم ربط موضوعی/ یا درصد بالای مشابهت جویی 

گام ششم. ارسال مقاله برای داوران 

گام هفتم. بررسی نتایج داوری ها توسط سردبیر و ارائه نتیجه این مرحله شامل:

الف. پذیرش مقاله مستند به دو داوری مثبت(البته در این مرحله، سردبیر/ یا دبیر تخصصی تعیین شده می توانند ملاحظات خاص دفتر نشریه را مستند به راهنمای نویسندگان به عنوان اصلاح برای نویسنده ارسال نمایند)

ب.پذیرش با اصلاحات بیان شده توسط داوران و سردبیر/ یا دبیر تخصصی

پ. عدم پذیرش ـ در صورت عدم پذیرش مقاله توسط هر دو داور.

توجه. در صورت نیاز مقاله برای داور سوم ارسال شده و بر اساس نشر داور سوم، سردبیر نتیجه نهایی را در خصوص مقاله به شرح بالا اعلام  می نماید.

گام هشتم. کنترل اصلاحات درخواستی توسط سردبیر / یا دبیر تخصصی مشخص شده از سوی ایشان. در این مرحله اصلاحات لازم است توسط نویسنده صورت گرفته و توسط سردبیر/ دبیر تخصصی تایید شود. در این مرحله ممکن است مقاله چندین نوبت بین دفتر نشریه و نویسنده رد و بدل شود. اصل بر تایید اصلاحات است و در صورت عدم تحقیق این امر، مقاله نمی تواند تایید علمی بگیرد. 

گام نهم. کنترل درصد مشابهت جویی 

مقاله در این مرحله مجددا مشابهت جویی شده و درصورت نیاز به اصلاحات نویسنده ان را انجام می دهد تا در نهایت تاییدیه سردبیر را دریافت نماید.

گام دهم. بررسی نهایی مقاله توسط سردبیر و نویسنده تا نسخه نهایی مورد تایید برای ورود به مرحله آماده سازی بدست آید.

گام یازدهم. پذیرش اولیه (علمی) مقاله 

گام داوزدهم. درج پرونده مقاله در کارتابل تحریریه و دریافت نظر اعضای تحریریه.

گام سیزدهم. پذیرش نهایی مقاله بر اساس نظر تحریریه.

گام چهاردهم. آماده سازی مقاله ها(ویراست ادبی، صفحه آرایی، کدگذاری، نمایه سازی) 

گام پانزدهم. نشر و بارگذاری مقاله در سایت نشریه علمی دانش سیاسی.

ب. داوری ها

نشریه علمی دانش سیاسی به صورت حرفه ای و در چند سطح اقدام به داوری مقاله می نماید که عبارتند از:

۱.داوری موضوعی

این داوری توسط سردبیر بر اساس حوزه موضوعی نشریه، انجام شده و ارتباط مقاله با حوزه تخصصی نشریه را دربرمی گیرد.

۲.داوری فنی

این داوری توسط سردبیر/ یا دبیر تخصصی ای که او مشخص می نماید، انجام شده و رعایت استانداردهای شکلی و ساختاری مقاله حسب راهنمای نویسندگان نشریه را شامل می شود.

3.داوری اخلاقی

این داوری توسط سردبیر- مستند به نظر ارایه شده از سوی داوران علمی و گزارش ارایه شده از سوی سامانه های تخصصی در حوزه مشابهت جویی - انجام می شود.

4.داوری علمی و محتوایی

این داوری توسط داوران متخصص موضوع مقاله در قالب کاربرگ ها و شاخص های مصوب نشریه به انجام می رسد.

5.داوری شکلی

تمام ضوابط مربوط به نحوه نگارش مقاله از حیث رسم الخط، ارجاع نویسی، تیترگذاری،قلم ها و ... که توسط نشریه و داوران در پذیرش اولیه مقاله ملاک قرارمی گیرد؛ در نهایت و مجددا توسط سردبیری و دبیر فنی نشریه کنترل می گردد تا مقاله تایید شده استاندارد باشد و بعد از آن برای نشر ارسال گردد.این داوری جنبه کنترلی دارد و در آخرین مرحله –قبل از ارسال برای نشر- صورت می گیرد. لازم به ذکر است که ضوابط مورد نظر به صورت مبسوط و کامل در وبگاه نشریه علمی دانش سیاسی در صفحه اصلی و همچنین بخش راهنمای نویسندگان، آمده است.

پ. نمودار فرآیند  داوری 

نشریه علمی دانش سیاسی در بخش داوری به صورت زیر عمل می نماید:

 

 

ت.سیاست‌ها و راهنماهای داوری

نشریه علمی دانش سیاسی به تبعیت از مصوبه مربوط به تهیه نشریه های علمی ای که به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر می‌شود؛ متعهد به اجرای داوری دوسوپنهان (Double-Blind Peer Review) بر اساس راهنماهای کمیته بین‌المللی اخلاق نشر و ‏"توصیه‌های ‏ ICMJE‏ در خصوص اجرا، گزارش، ویرایش، و نشر فعالیت های علمی ..." در روند داوری خود است.

ث.استانداردهای دبیران نشریه

نشریه علمی دانش سیاسی به تبعیت از مصوبه مربوط به تهیه نشریه های علمی ای که به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام منتشر می‌شود ؛ متعهد به اجرا و پیروی از استانداردهای بین‌المللی برای دبیران بر مبنای بیانیه‌های کمیته بین‌المللی اخلاق نشر است. این استانداردها برای روند انتشار و داوری نشریه ها طراحی شده و همچنین نشان دهنده راهکارها و راه‌حل‌ها، هنگام بروز تعارض است. 

ج.مشابهت جویی/ همانندجویی

نشریه علمی دانش سیاسی انتشار یک مقاله را منوط به ارزیابی گزارش مشابهت جویی مقاله نموده است. این فعالیت در دو نوبت به انجام می رسد:

الف. هنگام دریافت مقاله که در پذیرش اولیه موثر است.

(ترجیحا از نویسنده درخواست شده که این سند را نیز به هنگام ارسال مقاله برای نشریه ارسال نماید. در غیر این صورت در مرحله دوم مشابهت جویی راسا توسط نشریه انجام می شود)

ب. در مرحله بعد از اصلاحات و نهایی شدن مقاله که برای تایید قطعی مقاله موثر است.

هدف از این کار افزایش ضریب سلامت اخلاقی و پژوهشی مقاله است که در تعامل بین سردبیری و نویسنده(گان) به انجام می رسد.

چ. محرمانه بودن هویت داور/نویسنده(گان)

نشریه علمی دانش سیاسی همه گونه اقدام لازم را به ‌عمل می­آورد تا طی فرایند داوری هویت نویسنده و داوران مخفی بماند، و از این طریق شاهد نقد منصفانه و دقیق متن و در نهایت ارتقای آن باشیم.در همین ارتباط نویسندگان لازم است دقت نمایند تا هویت­ خود را در جزئیات پیش از ­چاپ و یا در جای دیگر آشکار نکنند. نویسندگانی که هویت خود را آشکار می ­کنند، ما را به این تلقی می ­رسانند که مشکلی با افشای نام خود ندارند و ازاین‌رو داوری مقاله­ آن ها به صورت یک­سویه خواهد بود (یعنی فقط نویسنده­ مقاله از هویت داوران مطلع نخواهد شد).در همین ارتباط از داوران مقاله نیز تقاضا شده که نسبت به عدم افشای نام خویش و عدم استفاده از اطلاعات مندرج در مقاله ها کمال دقت را داشته باشند.

ح.زمان داوری

نشریه علمی دانش سیاسی تلاش می نماید تا  حداکثر طی یک ماه داوری ها به انجام برسد.با اینحال بدلیل ماهیت این فعالیت و این که در ارتباط مستقیم با زمان و نحوه همکاری اساتید محترم است؛ امکان تاخیر وجود دارد.بویژه آن که امکان ارسال مقاله برای داور سوم نیز وجود دارد. نویسندگان محترم می توانند از طریق سامانه  این فرآیند را پیگیری نمایند.

خ. اصول کلی داوری

1.اگر داور بنا به هر دلیلی خود را ذی صلاح برای داوری مقاله نداند، لازم است بلافاصله اعلام انصراف نماید.

2. مقاله ­های دریافت ­شده لازم است توسط داور به عنوان متن محرمانه تلقی شود.

3.هیچ­کدام از داورها نباید مقاله­ ای را که برای داوری به او تحویل داده شده به صلاحدید خودش تحویل فرد دیگری بدهد.

4.داوری مبنای فرآیند کیفی تولید مقاله تلقی می­ شود ، بنابراین داورها باید اطمینان حاصل کنند که مقاله های ارسال شده از کیفیت بالایی برخوردار بوده و دست ­اول هستند. اگر داور مطلع شود که مقاله­ تحویل شده به او در نشریه دیگری در حال داوری است لازم است سردبیر را در جریان امر قراردهند.

5.برای تجزیه ­و ­تحلیل مقاله ­ها قوانینی وجود دارد ولی انحصاری و قطعی نیست. این کار را می توان مورد به مورد و با درنظر گرفتن ارزش، کیفیت، و اصالت مقاله­ ارائه ­شده انجام داد.

6.در انجام داوری­ ها عموماً به موارد زیر توجه می­شود:

 • ارتباط موضوعی و محتوایی با نشریه
 • انسجام ساختار مقاله 
 • اعتبار و کاربست روش در مقاله
 • رعایت استانداردهای اعلامی نشریه در بخش راهنمای نویسندگان
 • نوآوری محتوایی مقاله
 • ارزش نظری و یا کاربردی مقاله
 • منابع استفاده ­شده
 • دستور زبان، سجاوندی، و املای درست
 • مسائل مرتبط با سرقت ادبی

 د.تعهد و مسئولیت علمی و اخلاقی داور

1. همکار علمی محترم ، شما به عنوان داور به دبیران و ویراستاران نشریه علمی مشورت ­های لازم را می دهید تا آن ها تصمیم نهایی را اتخاذ کنند.بنابراین دقت نظر و سلامت ارزیابی شما تاثیر بسزایی در نتیجه نهایی دارد.

2. تمامی مقاله هایی که هنوز به چاپ نرسیده ­اند، اسناد محرمانه محسوب می ­شوند. چنانچه شما از طرف ما دعوت شده باشید تا مقاله­ ای را مورد داوری قرار دهید، لطفاً در مورد آن با همکار خود صحبت نکنید.

3.اگر مقاله مورد­نظر خارج از حیطه­ تخصص شماست و یا وقت کافی برای داوری مقاله را در اختیار ندارید، بلافاصله دفتر نشریه را در جریان قراردهید تا آن ها بتوانند از داور دیگری دعوت به عمل بیاورند. در این مرحله لطف نموده و همکاران واجد شرایط خودتان را معرفی کنید.

4.لطفاً بخش "اهداف و چشم ­اندازها" و "راهنمای نویسندگان" نشریه را مطالعه نمایید تا مشخص شود مقاله­ تحویل ‎شده، از نظر شما مناسبت نشریه هست یا خیر. اهداف و چشم­ اندازهای نشریه علمی دانش سیاسی را می ­توانید در سایت نشریه دریافت نمایید.

5.ویژگی­ اساسی هر داوری­ این است که مفید و سازنده باشد و ما از داوران درخواست می­ کنیم که اظهارنظرهای شان را صریح ، دقیق ، مستند و در عین حال منصفانه و محترمانه ارایه نمایند.

6. لطفاً پیشنهاد­های خود را در خصوص نحوه­ بهبود کیفیت مقاله در مواردی که پذیرش را مشروط به اعمال اصلاحات می نمایید، ارائه دهید.

7.اگر تحلیل شما این است که مقاله فاقد کیفیت لازم است و بهبود آن میسر نیست، به صراحت اعلام نموده و گزینه عدم پذیرش را ثبت نمایید.

8.درمقام نگارش داوری موارد زیر لحاظ شود:

 • مطالب خود را روشن بنویسید تا مخاطبان (نویسنده / دفتر نشریه) متوجه هدف و معنای مورد نظر شما شوند.
 • هنگامی که می­ خواهید در مورد خاصی اظهار نظر کنید، نکته‌های خود را شماره ­گذاری کرده و محل آن نکته‌ها را با ذکر شماره­ صفحه و سطر مورد نظر در فایل ارسالی مشخص کنید.
 • اگر شما داور سوم هستید و از شما خواسته شده در مورد  یا جنبه­ خاصی  اظهارنظر کنید،لطفا داوری های قبلی را مطالعه و در موضوع درخواستی به صراحت ارایه نظر نمایید.
 • با اثر نویسنده به ­گونه ­ای برخورد کنید که انتظار دارید بقیه با اثر شما آن برخورد را داشته باشند.

9.«کاربرگ امتیازدهی داور» را دبیران نشریه رؤیت می­ کنند.اما نظر داور برای نویسنده را ، نویسندگان مقاله نیز ملاحظه می­ کنند.

10.نظر داوران در نهایت توسط سردبیر / یا دبیر تخصصی، تجمیع شده و به عنوان نظر نهایی از سوی سردبیری اعلام می شود. 

ذ.حفظ حریم خصوصی و امانت­داری

نشریه علمی دانش سیاسی  مقاله­ ها را با رعایت کامل امانت­داری، مورد داوری قرار می دهد.نویسنده هنگامی که فایل مقاله خود را ثبت می نماید، به نشریه اعتماد کرده و نتیجه­ فعالیت­ علمی و تلاش­ خلاقانه­ خود را که اعتبارش در گرو آن است، در اختیار آنان قرار می­ دهد. افشای جزئیات محرمانه­ مقاله­ طی داوری ، ناقض حقوق نویسنده است.از سوی دیگر داوران نیز به نوبه خود از حقی مشابه برخوردار هستند که باید از سوی دبیران و دفتر نشریه رعایت شود. اگر ادعایی نسبت به عدم صداقت یا تقلب وجود داشته باشد، امانت­داری را می ­توان نقض کرد و اگر غیر از این باشد، باید آن را محترم شمرد. سردبیران نباید اطلاعات مربوط به مقاله (مانند: زمان دریافت، محتوا، وضعیت فرآیند داوری، اظهارنظرهای داوران، و یا وضعیت نهایی مقاله) را افشا کنند. این شامل تقاضا برای استفاده از این مطالب در روندهای قانونی هم می ­شود. سردبیر باید این مسئله را برای داوران روشن کند که فایل مقاله­ هایی که برای آنان ارسال می ­کند در زمره­ مکاتبات مصون ­از­افشا و جزو دارایی­های شخصی نویسنده محسوب می­ شود. بنابراین داوران و اعضای هیئت تحریریه باید به حقوق نویسنده احترام گذارند و از مطالب آن به نفع شخصی شان بهره ­برداری نکنند. داوران مجاز نیستند که از مقاله­ ها برای خود رونوشت نگه داشته و یا آن را در اختیار افراد دیگر قرار دهند.

ر.رعایت رهنمودهای اخلاقی

نشریه علمی دانش سیاسی با توجه به اهمیت فرآیند داوری تاکید دارد که در ارتباط با داوری و انتشار مقاله، استانداردهای بالایی را مدنظر دارد و ضوابط ، رهنمودها و توصیه های دانشگاه امام صادق علیه السلام؛ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری؛ و  کمیته­ اخلاق نشر(  COPE) را رعایت می نماید.

ز.استانداردهای بین ­المللی برای نویسندگان و سردبیران

نشریه علمی دانش سیاسی متعهد می­گردد که در طراحی و هدایت فرایند داوری ، انتشار نشریه علمی و نحوه برخورد با مسائل مرتبط با آن، از «استانداردهای بین­ المللی برای نویسندگان و سردبیران» که توسط «کمیته اخلاق نشر» تدوین شده ،پیروی کرده و آن ها را به‌کار ببندد.

ژ.تضاد منافع در فرایند داوری

نشریه علمی دانش سیاسی اگرچه محرمانه بودن نویسنده را دنبال می نماید، با این حال دنیای امور پژوهشی گستره­ کوچکی دارد. بدین معنی که بسیاری از داوران ممکن است نویسنده­ای را به دلیل آشنایی با آثارش شناسایی کنند. شما یقیناً می­توانید ارزشیابی منصفانه ­ای را در قبال مقاله­ ای که توسط یک دوست یا رقیبش نوشته شده، ارائه دهید، ولی:

 • اگر تضاد منافع بسیار چشمگیر باشد، باید این موضوع را با سردبیر درمیان بگذارید.
 • اگر تضاد منافع موجب شود به طور جدی سوگیری مثبت یا منفی داشته باشید، لازم است درخواست برای داوری را نپذیرید.
 • در همه حال از قضاوت و انتقادهای شخصی بپرهیزید و صرفا مقاله را قضاوت کنید. به احتمال قوی این کار مورد استقبال نویسنده قرار می­گیرد و او را به انجام کارهای بهتر سوق می­دهد.
 • هر سردبیری از صداقت در بیان تضاد منافع قدردانی می­کند، حتی اگر این امر موجب شود که به دنبال یک داور جایگزین بگردد.
 • اگر در خصوص تضاد منافع یا نسبت به مسائل اخلاقی مقاله نگرانی دارید، لطفاً موضوع را با ایمیل رسمی مجله به هیئت تحریریه اطلاع دهید.