وضعیت مطالعات ترکیه‌شناسی در دانشگاه‌های ایران؛ مطالعه موردی: دانشگاه‌های امام صادق(ع)، تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

2 دانشجوی کارشناس ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

تاکنون در مورد ترکیه، مطالعات و تحقیقات چشمگیری صورت گرفته و محققان تلاش نموده‌اند تا این کشور همسایه و پل واسط میان فرهنگ و تمدن شرق و غرب را بهتر بشناسند؛ بااین‌حال، هیچ پژوهشی در مورد وضعیت مطالعات ترکیه‌شناسی در ایران صورت نگرفته است. ما در این مقاله سعی کردیم تا وضعیت این مطالعات را در چهار دانشگاه معتبر (امام صادق(ع)، شهید بهشتی، تهران و علامه طباطبایی) مورد بررسی قرار داده و منبع جامعی را در اختیار دانش‌پژوهان قرار دهیم؛ بنابراین، ادبیات موجود در این زمینه به بررسی گردید تا از این طریق، نقشۀ راه کاملی را ترسیم نموده و نقاط ضعف و قوت این مطالعات و همچنین، خلأهای پژوهشی را که نیاز است توسط محققان این حوزه مورد توجه قرار گیرد، برجسته سازیم؛ البته از آوردن تمامی موضوعات مطرح در عرصۀ ترکیه‌شناسی خودداری کرده و صرفاً موضوعاتی را که حس می‌کردیم، بیشتر اهمیت دارد، مدنظر قرار داده‌ایم. از تحلیل‌های غیرنظری در مطالعات ترکیه‌شناسی، بیشتر از تحلیل‌های نظری بوده و تقریباً چهل و سه درصد از کل تحقیقات جنبه مقایسه‌ای داشته‌اند. همچنین با استناد به یافته‌های تحقیق، چهل و شش درصد از پایان‌نامه‌ها دارای راهکار عملیاتی، و از کل تحقیقات صورت‌پذیرفته در حوزه ترکیه، چهل و چهار درصد مربوط به رشته‌های غیرعلوم سیاسی بوده‌اند. در میان نظریات مختلف نیز، نظریه همگرایی با کاربرد در نوزده درصد از پایان‌نامه‌ها، پرکاربردترین نظریه محسوب شده و سیزده موضوع بیشترین اقبال را از سوی دانش‌پژوهان داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Situation of Turkish Studies I.R. Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Asadollah Athari 1
  • Mahdi Piroozfar 2

1 Faculty member of Islamic Azad University

2 M.A. Student in Political Science at Imam Sadiq University

چکیده [English]

Up to now, a lot of preeminent research and studies have been conducted about Turkey. Researchers have sought to know this neighbor which is considered as a junction for eastern culture and western one. Nonetheless, no research have been carried out about the Turkish studies in Iran .We attempt to consider the condition of Turkish Studies (TS) in four universities: Imam Sadiq University, Shahid Beheshti, Tehran and Allameh Tabatabaei Universities. Then, we tried to assess the literature of this realm to draw a complete road map in order to highlight the strengths and weaknesses of the TS. Furthermore we attempted to indicate the research gaps which have to be considered by researchers. However, we didn’t discuss about all the important matters in the TS and we merely assess the matters which we recognized them as the most important ones.
This research shows that most of the analyses in the TS are non-theoretical. Almost %43 of the research are comparative and according to the research %46 of the dissertations suggest operating approach. 44% of the research in the TS are related to other field rather than political science. Among various kind of theories, convergence theory is the most popular one which was included in %19 research of this realm. Thirteen topics are the most popular which will be discussed in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Turkey
  • Turkish studies
  • I.R. Iran
  • condition of Turkish studies
  • تاریخ دریافت: 03 دی 1394
  • تاریخ بازنگری: 27 بهمن 1394
  • تاریخ پذیرش: 27 بهمن 1394