لیست داوران سال شانزدهم شماره دوم (پیاپی ۳۲)، پاییز و زمستان 1399

داوران

چکیده

لیست داوران نشریه علمی - پژوهشی دانش سیاسی
سال شانزدهم شماره دوم (پیاپی ۳۲)، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ (بترتیب حروف الفبا)
ردیف                         نام و نام خانوادگی                          سمت
۱            هادی آجیلی ...................................... استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
۲            سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ........... دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۳            اصغر افتخاری .................................. استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۴            ابراهیم برزگر .................................. استاد دانشگاه علامه طباطبایی
۵            حسن بشیر ..................................... استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۶            مهدی جاودانی مقدم ......................... استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۷            سیدجواد حسینی ............................ استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۸            محمدحسن خانی ............................. دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۹            سید محمدهادی راجی ....................... استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۰           روح‌الامین سعیدی ............................ استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۱           رضا سیمبر ..................................... استاد دانشگاه گیلان
۱۲           فرشاد شریعت ................................ استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۳           مصطفی غفاری ................................ استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۴           سیدمحمدمهدی غمامی .................... استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۵           ابوذر گوهری مقدم ......................... دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۶           حسن مجیدی ................................. دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۷           عباس مصلائی پور ........................... دانشیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
۱۸           حمید هوشنگی .............................. استادیار دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
 
 

عنوان مقاله [English]

List of judges of the sixteenth year (1399)

  • تاریخ دریافت: 18 بهمن 1399
  • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1399