طراحی چهارچوب مفهومی جریان حلقه‌های میانی مردم‌پایه بر مبنای دیدگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای آینده‌پژوهی مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد، تهران، جمهوری اسلامی ایران.

2 استاد دانشکده حکمرانی، دانشگاه تهران، تهران، جمهوری اسلامی ایران.

3 دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه شاهد، تهران، جمهوری اسلامی ایران.

10.30497/pkn.2024.244997.3088

چکیده

انقلاب اسلامی امری در حال صیرورت است و فرایند تکاملی آن شامل مراحل پنج‌گانه‌ انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی می‌شود. جریان حلقه‌های میانی مفهومی نوین است که به نقش‌آفرینی عمومی مردم در عرصه سیاسی ـ اجتماعی اشاره دارد. مسئله پژوهش حاضر ناظر بر ماهیت و سازمان‌دهی حلقه‌های میانی در تحقق اهداف مردم‌سالار دینی است. در این مسیر با مصاحبه با خبرگان و تحلیل داده‌ها در نرم‌افزار MAXQDA این نتیجه حاصل شد که کارکرد مهم آن، پیوند گذشته با آینده، پیوند وضع موجود با آرمان‌ها و پیوند انقلاب اسلامی با تمدن نوین اسلامی است و اینکه هدایت و برنامه‌ریزی اجتماعی تمامی حرکت‌های عمومی در جامعه را بر مبنای هم‌افزایی و خودسازماندهی راهبری خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The conceptual framework of the flow of middle circles of basic people, based on the Supreme Leader's point of view

نویسندگان [English]

 • nafise akhavan nilchi 1
 • mohammad rahim eyvazi 2
 • mahdi naderi 3

1 Ph.D in Islamic Revolution Future Studies, Shahed University, Tehran, I.R.Iran.

2 Professor, Faculty of Governance, University of Tehran, Tehran, I.R.Iran.

3 Associate Professor of Political Science, Shahid University, Tehran, I.R.Iran.

چکیده [English]

In Iran's political sociology, the Islamic revolution is a continuous thing, in progress and not finished. The evolutionary process of the Islamic revolution includes five stages. Islamic revolution, Islamic system, Islamic state, Islamic society and new Islamic civilization are these stages. Exactly the spirit of the general will of the people can be seen in all these steps Different groups of people play a role in Islamic society, Islamic state and Islamic civilization. Organization of people requires sociological theories. The flow of middle circles is a new concept that refers to the general role of people in the social political arena. In order to strengthen the structure of the Islamic society of Iran, in the second step, it is necessary to pay serious attention to the middle circle as the main driver of the future in Iran. The problem is, basically, what is the sociological nature of this concept and organization for today's Iranian society. Therefore, the present article is trying to provide a detailed understanding of the flow of middle circles, the theoretical foundations of this concept are mentioned, the definition of this concept is also mentioned, and the features, functions, relationship with aligned structures are discussed, and finally, the appropriate political system It is presented with the flow of intermediate loops for better understanding. corresponding to it Interviews were conducted with experts and faculty members, and the data was analyzed with the help of MAXQDA software, and it was concluded that its important function is to link the past with the future, link the current situation with ideals, and link the Islamic Revolution with the new Islamic civilization; And guiding and social planning of all public movements in the society is the responsibility of the middle circles and It will lead this task based on synergy and self-organization of the people themselves.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic revolution
 • Islamic society
 • Islamic state
 • MAXQDA
 • Seyyed Ali Khamenei
 • The flow of middle circles
آرایی، وحید و طحان‌پور، سمیه (1400). «چگونگی مردمی‌سازی و تحول در حکمرانی با تأکید بر توسعه پایدار»، حکمرانی متعالی.2(3).33-52
آذربایجانی، مهدی؛ علی‌احمدی، علیرضا؛ رفیعی آتانی، عطاءاله و مهدی، عبدالحمید (1402). «الگوی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی»، فصلنامه دانش سیاسی. 19(1). 1-28
اقبال، حدیث (1396). «نقش و جایگاه مردم در الگوی مردم‌سالاری اسلامی از دیدگاه مقام معظم رهبری»، بصیرت و تربیت اسلامی، 14(40 )، 9-35.
بهشتی، محمد (1384). بایدها و نبایدها، تهران، نشر بقعه
ترابی، حمیدرضا (1400). امام محلّه؛ مقدمه‌ای بر امامت در مقیاس میانی و سازوکارهای تنفّذ آن، بی‌جا: بنیاد هدایت.
خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات، قابل بازیابی از: Khamenei.ir
خسروآبادی، محمد؛ زاینده‌رودی، محسن؛ شکیبایی، علیرضا (1395). «رابطه حکمرانی خوب با نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه»، رفاه اجتماعی. 61، 159-185
خمینی، سیدروح‌الله (1376). مصباح الهدایه. (حسین مستوفی، مترجم)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمت‌الله‌علیه).
ذکایی، محمدسعید (1381). «نظریه و روش در تحقیقات کیفی»، فصلنامه علوم اجتماعی. 17 (4)، 41-70
رهدار، احمد، مراسم رونمایی کتاب حکمرانی نوین قابل بازیابی از: http://rbo.ir
شهیدی، محمدحسین (1386). «شهرسازی، حمل و نقل و حکمروایی شهری»، جستارهای شهرسازی. 19-20، 38-44
عبدالهی، امیرعباس(1392). بررسی رابطه ولایت فقیه و سرمایه اجتماعی، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد) گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی.
عیوضی، محمد رحیم؛ فتحی، یوسف (1390). «نسبت مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی در اندیشه امام خمینی». فصلنامه علمی راهبرد، 22 (1)، 37-59.
فلاح شیروانی، محمدرضا (1398)، مقام مردم. بی‌جا: پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم(علیه‌السلام).
قاسمی طوسی، محمداسماعیل (1379)، جایگاه و نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه امام خمینی (پایان‌نامه منتشر نشده). قم، دانشگاه باقرالعلوم(علیه‌السلام).
کلهری، احمد؛ محسنی، علی و الهی‌منش، محمدحسن (1401). «بررسی چهارچوب الگوی حکمرانی خوب در پرتو هم‌افزایی نقش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی در کشور جمهوری اسلامی ایران»، ماهنامه جامعه‌شناسی سیاسی ایران، 5(12)، 2670-2688.
منصوری، جعفر، منصوری، روح‌الله (1397)، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در تحقق حکمرانی مطلوب در جمهوری اسلامی ایـران، تهران: انتشارات هاوار.
مجیدی، محمدرضا، سبزی کریم‌آبادی، یونس (1401). «جایگاه حلقه‌های میانی در حکمرانی تشکیلاتی و نقش آن در تمدن‌سازی، با نگاهی به مقوله تحزب»، فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی. 5(1). 29-52
مجلسی، سیدمحمدباقر (1386)، بحارالانوار. قم: اسلامیه.
میدری، احمد و همکاران (1400)، در جستجوی سعادت عمومی. تهران: روزنه.
میدری، احمد و همکاران (1401)، حکمرانی مردمی تأملاتی در باب جامعه‌پردازی مردم‌نهاد و تحول در حکمرانی. تهران: معاونت راهبردی سازمان تبلیغات اسلامی.
Fischer F, (2006), “Participatory Governance as Deliberative Empowerment; The Cultural Politics of Discursive Space”, American Review of Public Administration .36(1).19-40. http://online.sagepub.com
Emil Sady, (1967), “Improving Local Government and Administration for Development Purposes” in Nimrod Raphqelis ed., Readings in Comparative Public Administration, Boston: Allyn, and Bacon, 234_257.
Orban, D. (2017). “Blockchain technology and decentralized governance.In Global Challenges Quarterly Report: Global Governance in the Age of Disruptive Technology“ 59–63. Global Challenges Foundation. Retrieved from https://www.truevaluemetrics.org/DBpdfs/UN/UN-Global-Challenges-Quarterly-Risk-Report-November-2017.pdf
Joshi, S. (2016). Privatization of global governance. In Global Challenges Quarterly Risk Report: Remodeling Global Cooperation (pp. 61-67). Global Challenges Foundation. Retrieved from https://globalchallenges.org//app/ uploads/2023/06/Quarterly-Report-2-November-2016--Remodelling-global-cooperation-smaller.pdf
Kawaguchi, Y. (2017). International governance: balancing inclusion and efficiency. In Global Challenges Quarterly Report: Global Governance for Global Citizens (pp. 25 - 29). Global Challenges Foundation. Retrieved from: https://api.globalchallenges.org/static/files/Global-ChallengesQuarterly-Risk-Report-September-2017.pdf
Milkoreit, M. (2017). Who cares about global governance? In Global Challenges Quarterly Report: Global Governance for Global Citizens (pp.67-73). Global Challenges Foundation. Retrieved from https://api.globalchallenges.org/static/files/Global-Challenges-Quarterly-Risk-Report-September-2017.pdf
Muggah, R. & Tiberghien, Y. (2018). The future global order will be managed by China and the US - get used to it. World Economic Forum. Retrieved August 1, 2018, from https://www.weforum.org/ agenda/2018/02/the-future-global-order-will-be-managed-by-china-and-the-us-get-used-to-it/
دوره 20، شماره 1 - شماره پیاپی 39
تالیف مقاله
فروردین 1403
صفحه 1-26
 • تاریخ دریافت: 18 مرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 11 آبان 1402
 • تاریخ پذیرش: 09 اسفند 1402