دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 21، شهریور 1394، صفحه 1-197 

علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

منظومه مفهومی خرد «امنیت اجتماعی‌شده» در سیرة پیامبر اکرم

صفحه 5-44

10.30497/pk.2015.1743

اصغر افتخاری


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

اصول عام ارزیابی نظام‌های ارزیابی سیاست

صفحه 45-68

10.30497/pk.2015.1744

راضیه امامی میبدی


دوستی مدنی و نوع مدینه نزد فارابی

صفحه 69-88

10.30497/pk.2015.1745

مرتضی بحرانی


پرونده هسته‌ای ایران و اعتمادسازی برای دولت آمریکا؛ تحلیل صفحه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در فیس بوک

صفحه 89-112

10.30497/pk.2015.1746

حسن بشیر؛ مسعود حسنلو


علت‌کاوی انشعاب جریان‌های سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

صفحه 113-143

10.30497/pk.2015.1747

ناصر جمالزاده؛ سید محمد صادق کاظمی


رسانه‌ها و بحران‌های بین‌المللی و منطقه‌ای؛ تحلیل انتقادی پیش‌فرض مقاله‌های خبری مطبوعات ترکیه درباره بحران سوریه

صفحه 145-177

10.30497/pk.2015.1748

علی حاجی‌محمدی؛ مهدی منتظرقائم