نویسنده = زاهد غفاری هشجین
تحلیل آینده نگارانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 487-512

10.30497/pk.2020.75419

زاهد غفاری هشجین؛ ایوب نیکونهاد


پیاده‌روی اربعین حسینی به مثابه جنبش اجتماعی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 1-21

10.30497/pk.2018.2343

زاهد غفاری هشجین؛ محمد آقائی


نقش هیئت‌های مذهبی شهر تهران در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 63-82

10.30497/pk.2013.1330

زاهد غفاری هشجین؛ علی مرشدی زاد؛ هانیه خدادادی


عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی و فنّی دانشگاه تهران

دوره 6، شماره 2، اسفند 1389، صفحه 207-240

10.30497/pk.2011.14

زاهد غفاری هشجین؛ عبدالرضا بیگی نیا؛ اکرم تصمیم قطعی


اسلام‌هراسی در اروپا؛ ریشه‌ها و عوامل

دوره 3، شماره 2، اسفند 1386، صفحه 113-139

10.30497/pk.2008.47

علی مرشدی زاد؛ زاهد غفاری هشجین