دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، شهریور 1391، صفحه 5-194 

علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

اصول امنیت اجتماعی‌شده در اسلام؛ مطالعه موردی: سوره‌های مبارکه اعراف، یونس و صافات

صفحه 5-35

10.30497/pk.2012.774

اصغر افتخاری


بررسی رابطۀ میان احساس محرومیت نسبی و مشارکت سیاسی در میان دانشجویان دانشگاه اصفهان

صفحه 37-68

10.30497/pk.2012.778

سید جواد امام جمعه زاده؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ امید عیسی‌نژاد؛ زهره مرندی


استراتژی «دولت- ملت‌سازی» آمریکا در افغانستان

صفحه 69-97

10.30497/pk.2012.779

بهادر امینیان؛ مائده کریمی قهرودی


چالش‌های فراروی گسترش دین اسلام در آفریقا

صفحه 99-125

10.30497/pk.2012.780

محمّدرضا حاتمی


مقایسه رابطۀ دین و دولت در اندیشۀ ابن‌رشد و آکوئیناس

صفحه 127-161

10.30497/pk.2012.781

حسن مجیدی؛ امید شفیعی قهفرخی


بررسی عوامل سقوط رژیم حسنی مبارک و چشم‌انداز تحولات کشور مصر

صفحه 163-194

10.30497/pk.2012.782

حسین مسعودنیا؛ ندا سعیدی حیزانی