دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 20، بهمن 1394 

علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

ساماندهی ارزیابی سیاست‌های عمومی‌ در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 5-36

10.30497/pk.2016.1683

کیومرث اشتریان؛ راضیه امامی میبدی


آسیب‌شناسی امکان‌پذیری نظارت و کنترل در برنامه‌های توسعه ایران

صفحه 37-61

10.30497/pk.2016.1685

حمید سجادی؛ ابراهیم متقی


تحلیل تطبیقی گرایش سیاسی دانشجویان علوم انسانی؛ مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران

صفحه 63-101

10.30497/pk.2016.1686

حیدر شهریاری


صورت‌بندی گفتمان مصلحت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 103-148

10.30497/pk.2016.1687

محمدجواد ظریف؛ سید مهدی سجادیه


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

کشمکش بر سر برندسازی رژیم اشغالگر صهیونیستی در آمریکا؛ مطالعه موردی جنبش بی‌دی‌اس و دانشگاه هرزلیای رژیم صهیونیستی

صفحه 149-174

10.30497/pk.2016.1688

سعیدرضا عاملی؛ فؤاد ایزدی؛ فاطمه شفیعی سروستانی


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

مطبوعات محلی و مشارکت سیاسی مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری؛ مطالعه موردی شهر کرمان

صفحه 175-198

10.30497/pk.2016.1689

مجید معصومی؛ محمدجواد محبان