دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 26، تالیف مقاله، اسفند 1396، صفحه 1-210 

علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

مدل نظری "اخلاق جنگ" در تفکر شیعی با تاکید بر دیدگاه حضرت آیت الله سیستانی

صفحه 5-34

10.30497/pk.2018.2160

مهدی نادری


ابعاد مفهومی مدارای سیاسی در جامعه اسلامی با تأکید بر سیره آیت الله مهدوی کنی(ره)

صفحه 35-58

10.30497/pk.2018.2161

میلاد موحدیان؛ اصغر افتخاری


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

آزدای به مثابه گفتمان در ایده آلیسم غربی

صفحه 59-75

10.30497/pk.2018.2162

فرشاد شریعت


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

بررسی پیامدهای اجتماعی سیاست تقسیم اراضی انقلاب اسلامی ایران بر مبنای روش AHP

صفحه 77-101

10.30497/pk.2018.2163

محمد جواد موسی نژاد؛ محمد باقر خرمشاد


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

تصویرسازی تهدیدانگار از جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

صفحه 103-133

10.30497/pk.2018.2164

بهنام سرخیل؛ فاتن خزعلی


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

مقایسه تأثیر سیرتحول فکری ـ تشکیلاتی برکنشگری حزب‌الله لبنان و اخوان‌المسلمین مصر

صفحه 135-162

10.30497/pk.2018.2166

سمیه حمیدی؛ پیمان زنگنه


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

منافع ملی و عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای

صفحه 163-200

10.30497/pk.2018.2165

علی اکبر جعفری؛ میثم بلباسی؛ شهرام اسفندیار