دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 23، تالیف مقاله، شهریور 1395، صفحه 1-208 (بهار و تابستان) 

علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

سنجش رابطه اعتماد و عضویت در انجمن‌های داوطلبانه با فرهنگ سیاسی دانشجویان: مطالعه موردی، دانشجویان دانشگاه شیراز

صفحه 5-26

10.30497/pk.2016.1880

خلیل‌الله سردارنیا؛ بهمن یوسفی


تحلیل جامعه‌شناسانه وقوع انقلاب اسلامی؛ با تأکید بر نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر و اندیشه‌های امام خمینی(ره)

صفحه 27-60

10.30497/pk.2016.1881

سید جواد امام جمعه زاده؛ علی ابراهیمی


الزامات سیاست خارجی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت

صفحه 61-72

10.30497/pk.2016.1882

محمدحسن خانی


دگرگونی مفهوم قدرت در پرتو فناوری نوین اطلاعاتی- ارتباطی

صفحه 73-98

10.30497/pk.2016.1886

احمد سلطانی‌نژاد؛ محمدحسین جمشیدی؛ زهرا پوردست


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

گفتمان اسلام‌گرای دموکرات در مصر جدید؛ از قیام ژانویة 2011 تا 2016

صفحه 99-128

10.30497/pk.2016.1883

حسن مجیدی؛ جبار شجاعی


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

جنبش‌‌‌های اجتماعی جدید، جهانی شدن و اینترنت؛ مطالعه موردی: جنبش تسخیر وال‌استریت

صفحه 129-166

10.30497/pk.2016.1884

حسین رفیع؛ میثم بلباسی؛ سید محمدجواد قربی


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

ریشه‌‌های تساهل در اندیشه‌‌های مدنی و اخلاقی «اخوان‌الصفا»

صفحه 167-186

10.30497/pk.2016.1885

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی