دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تالیف مقاله، اسفند 1397، صفحه 13-193 

علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

بررسی تطبیقی الگوی عدالت از منظر شهید مرتضی مطهری و مایکل والزر

صفحه 1-34

10.30497/pk.2019.2498

حسن مجیدی؛ مهدی امیدی


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

«رأی فرهنگی» و گذر از شکاف‌های طبقاتی و سنتی: مطالعه موردی انتخابات 2017 فرانسه

صفحه 35-62

10.30497/pk.2024.2497

حجت‌الله ایوبی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

الگوی رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر رویکرد بازاریابی سیاسی

صفحه 63-95

10.30497/pk.2024.2499

رسول یوسفی رامندی


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

عدالت و سیاست‌گذاری تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران؛ جایگاه و دلالت‌ها

صفحه 97-131

10.30497/pk.2019.2500

جلال درخشه؛ حمید هوشنگی


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

سیاست خارجی دولت انگلستان در قبال بیداری اسلامی: مطالعه موردی مصر

صفحه 133-163

10.30497/pk.2019.2506

حسین حسینی؛ حجت اله نوری ساری


تبیین کاربرد قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه آمریکای لاتین؛ روندها و دستاوردها

صفحه 165-198

10.30497/pk.2019.2507

غلامحسین یوسفی کوپایی؛ عنایت الله یزدانی؛ علی امیدی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

دوگانه اعتراض سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 199-228

10.30497/pk.2019.2425

غلامرضا خواجه سروی؛ سید جواد حسینی