دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 36، تالیف مقاله، مهر 1401، صفحه 307-622 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه

علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

تجزیه و تحلیل پیچیدگی های افول هژمونی آمریکا در نظام جهانی سرمایه داری

صفحه 307-334

10.30497/pkn.2022.240924.2850

ابوالفضل آنائی؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ حسین مسعودنیا


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

تحلیل مشارکت ورزشی شهروندان تهرانی با تأکید بر ظرفیت های بازاریابی سیاسی

صفحه 335-358

10.30497/pkn.2022.242148.2920

احمد اژدری؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ مرجان صفاری


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

رسانه ها و تقویت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل

صفحه 359-376

10.30497/pkn.2022.242285.2927

علی جعفری


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

عوامل تأثیرگذار بر میزان مشارکت سیاسی زنان؛ با تأکید بر تعداد وزرای زن در دولت های مختلف جمهوری اسلامی ایران

صفحه 377-400

10.30497/pkn.2022.242222.2925

جلیل دارا؛ الهه صادقی


تحلیلی استعاره ای از مکتب در گفتمان حزب جمهوری اسلامی

صفحه 401-426

10.30497/pkn.2022.242528.2938

محمد ربیعی کهندانی؛ حسن خدادی


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

رویکرد شناختی در بهینه سازی دیپلماسی رسانه ای

صفحه 427-454

10.30497/pkn.2022.242841.2956

عباسعلی رهبر؛ محمد مهدی گلشاهی


علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

مطالعه تطبیقی خط مشی های توسعه اینترنت اشیاء (مقایسه تجارب اتحادیه اروپا،آمریکا و چین)

صفحه 455-484

10.30497/pkn.2022.239263.2734

حسین زیبنده؛ محمد رضا عطاردی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

تحلیل الگوی مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۴-۱۳۹۸)

صفحه 485-514

10.30497/pkn.2022.241795.2905

طاها عشایری؛ هانیه عادل


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

بررسی و نقد ادله آیت الله بروجردی در باب ولایت فقیه در عصر غیبت

صفحه 515-538

10.30497/pkn.2022.14752.2660

میلاد غلامی؛ سید مجتبی عزیزی


علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

نقش فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در ارتقای شاخص های حکمرانی صالح (مطالعه موردی سازمان اداری و استخدامی)

صفحه 539-562

10.30497/pkn.2022.241685.2891

فاطمه قیاسی؛ حجت الله درویش پور؛ محمد توحیدفام؛ علی اکبر امینی


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

راهبر دهای جمهوری اسلامی ایران برای مواجهه و بهره گیری از دیپلماسی هوش مصنوعی

صفحه 563-596

10.30497/pkn.2022.242631.2940

اعظم ملایی؛ مجید کافی


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

تحلیل جایگاه روحانیت در سیاست از منظر آیت الله مهدوی کنی (رحمت ا لله علیه)

صفحه 597-622

10.30497/pkn.2022.243008.2984

میلاد موحدیان؛ اصغر افتخاری