دوره و شماره: دوره 19، ویژه‌نامه اول؛ مقاومت، تالیف مقاله، تیر 1402، صفحه 1-266 

شناسنامه علمی شماره

شناسنامه فارسی و انگلیسی

علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

اقتصاد سیاسی راهبرد مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 1-22

10.30497/pkn.2023.11923.2811

اسماعیل اسفندیاری؛ رحیم عیوضی؛ رامین ولی زاده میدانی


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

پیشران ها و پس ران های داخلی حضور عراق در محور مقاومت

صفحه 23-50

10.30497/pkn.2022.240664.2830

رضا انصاری بارده؛ وحید حسین زاده؛ مقداد نیلی


علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

مؤلفه‌های مقاومت در بیانیه گام دوم انقلاب

صفحه 51-72

10.30497/pkn.2022.240438.2801

علیرضا بیگی؛ جلال درخشه


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و تحولات جدید در جبهه مقاومت

صفحه 73-88

10.30497/pkn.2023.241126.2863

محمد حسن خانی


تحلیل کارکردهای مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 89-106

10.30497/pkn.2023.240466.2812

رضا سیمبر


تحلیل گفتمان شبکه‌های خبری آمریکایی از سخنان مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه 27 دی‌ماه 1398

صفحه 107-122

10.30497/pkn.2022.241542.2885

محمد حسین شعاعی؛ علی میرشکاری سلیمانی


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

آمیزه عاطفه و استعاره در مدیریت کلان ارزشی جامعه؛ مطالعه موردی سازوکارهای گفتمان‌سازی رهبر انقلاب در شهادت قاسم سلیمانی

صفحه 123-146

10.30497/pkn.2023.243123.2995

مصطفی غفاری؛ محمد صادق‌پور


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

بازنگری سیاست مقاومت در سپهر نظریه‌های اخلاق هنجاری

صفحه 147-168

10.30497/pkn.2023.243000.2983

روح الله فرهادی؛ امید شفیعی قهفرخی


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

مفهوم‌شناسی مقاومت بر اساس نظریه اصل واحد

صفحه 169-192

10.30497/pkn.2023.242944.2972

حسین قاسمی؛ علیرضا مظاهری؛ محمدصادق نصرت پناه


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

سیاست خارجی آمریکا در مقابله با محور مقاومت پس از بیداری اسلامی

صفحه 193-216

10.30497/pkn.2022.240506.2815

ابوذر گوهری مقدم؛ امیرمحمد اسماعیلی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

بررسی تطبیقی راهبرد مقاومت علمای امامیه در برابر بیگانگان؛ از نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی

صفحه 217-242

10.30497/pkn.2022.241793.2904

حسین محمدی سیرت؛ سعید نادری اصل


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

فرهنگ و مقاومت؛ مؤلفه‌های اثرگذار بر اجرای موفق دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاکستان (مطالعه موردی: دوره رایزنی فرهنگی شهید رحیمی)

صفحه 243-266

10.30497/pkn.2022.240830.2839

محمد مهدی مستوفی شربیانی؛ حسن بشیر