دوره و شماره: دوره 19، شماره 1 - شماره پیاپی 37، تالیف مقاله، فروردین 1402، صفحه 1-286 

علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

الگوی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

صفحه 1-28

10.30497/pkn.2023.243479.3016

مهدی آذربایجانی؛ علیرضا علی احمدی؛ عطاءاله رفیعی آتانی؛ مهدی عبدالحمید


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

نقش سرمایه سیاسی - اجتماعی در مشارکت سیاسی مردم ایلام (مورد مطالعه: انتخابات مجلس شورای اسلامی)

صفحه 29-56

10.30497/pkn.2023.242986.2982

سلام امینی؛ طاها عشایری؛ اکبر ذوالفقاری؛ طاهره جهان پرور


تحلیل کارکردهای دانشگاه در حوزه مقاومت

صفحه 57-76

10.30497/pkn.2022.240499.2814

رشید جعفرپور کلوری؛ سجاد چیت فروش


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

الگوی پارادایمی تحریف‌شناسی اندیشه و سیره امام خمینی (رحمه‌الله‌‌علیه)

صفحه 77-104

10.30497/pkn.2022.240363.2792

محسن جوهری؛ محمد صادق نصراللهی؛ محمدصادق نصرت پناه


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

تحلیل تکنیک‌های رسانه‌ای قدرت محور داعش (مطالعه موردی: مجله‌های دابق و رومیه)

صفحه 105-124

10.30497/pkn.2023.242901.2960

فائزه رحیمی مقدم؛ مهدی عباس زاده فتح آبادی


علمی - پژوهشی (سیاست‌گذاری و حکمرانی سیاسی)

مرور سیستماتیک مؤلفه‌های مؤثر در الگوی عملیات روانی از دیدگاه نویسندگان ایرانی

صفحه 125-148

10.30497/pkn.2023.241778.2901

عباسعلی سلیمانی خشاب


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

فراتحلیل موانع توسعه حزبی در ایران بین سال های 1398-1368

صفحه 149-170

10.30497/pkn.2023.243005.2985

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ زهرا لشکری


دینداری‌ و احساس عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

صفحه 171-188

10.30497/pkn.2023.242968.2976

زهرا صادقی؛ حبیب‌الله‌ کاظم‌خانی


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

محمد بن سلمان و گذار از پان وهابیسم به نظام سکولار در عربستان سعودی؛ ریشه ها و پیامدها

صفحه 189-212

10.30497/pkn.2022.239810.2769

عبدالرضا عالیشاهی؛ ابراهیم برزگر؛ محمدباقر خرمشاد؛ عباسعلی رهبر


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

تحلیل معناشناسانه مفهوم منافع ملی در قرآن کریم

صفحه 213-238

10.30497/pkn.2022.239478.2752

حسین محمدی سیرت؛ سید عرفان الدین افضلی


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

منافع ملی و راهبرد مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ رویکردی تقابلی یا هم‌افزا؟

صفحه 239-256

10.30497/pkn.2022.240444.2803

محمد محمودی کیا


بازنمایی جریان فکری و روند سیاسی حاکم برتوئیپلماسی مقاومت اسلامی (با تأکید بر شهادت سردار سلیمانی)

صفحه 257-286

10.30497/pkn.2022.240256.2786

مهدی نادری؛ احمد گویا