دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 30، تالیف مقاله، دی 1398، صفحه 297-590 

علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

تحلیل مبانی فکری رفتار حزب حرکت ملی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران

صفحه 297-316

10.30497/pk.2019.2675

سیداسدالله اطهری؛ رامین ولی زاده میدانی


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

کالبدشکافی ابعاد امنیت از منظرآیت‌الله مهدوی کنی(ره)

صفحه 317-346

10.30497/pk.2019.2665

اصغر افتخاری؛ حسن شهباز


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

جایگاه تربیت شهروندی در گفتمان‌های سیاسی بعداز انقلاب اسلامی ایران مطالعه موردی گفتمان‌های عدالت محوری و اعتدال

صفحه 347-368

10.30497/pk.2019.2669

سجاد باباخانی؛ اکبر صالحی؛ یحیی قائدی؛ سوسن کشاورز


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

کاربست الگوهای تحلیل کنش‌های کلامی امام علی علیه السلام در نهج البلاغه

صفحه 369-388

10.30497/pk.2019.2670

رسول بلاوی؛ زهرا ماهوزی


علمی - پژوهشی (مطالعات منطقه‌ای)

محاسبه شاخص‌های اصلی و فرعی قدرت اجتماعی تاثیرگذار بر قدرت ملی کشورها و مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها

صفحه 389-416

10.30497/pk.2019.2666

محمدرضا حافظ نیا؛ ریحانه صالح آبادی؛ سید هادی زرقانی؛ سیروس احمدی


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

طراحی مدل بازاریابی سیاسی شناختی(عصب پایه)

صفحه 417-442

10.30497/pk.2019.2674

سید حمید حسینی؛ وحید رضا میرابی؛ محمد حسین رنجبر؛ اسماعیل حسن پور


علمی - پژوهشی (مسایل سیاسی ایران)

تأثیر تبلیغات سیاسی منفی بر رفتار رأی‌دهی و مشارکت انتخاباتی (مطالعه موردی: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران)

صفحه 443-464

10.30497/pk.2019.2672

مهدی رسولی قهرودی؛ علیرضا علوی تبار؛ ساحل زابلی


علمی - پژوهشی (سیاست اسلامی)

ولایت فقیه در اندیشه آیت الله مهدوی کنی (ره)

صفحه 465-488

10.30497/pk.2019.2671

هادی طحان نظیف؛ سجاد قلیچ پور؛ امین الله پاک نژاد


علمی - پژوهشی (روابط بین الملل)

ژئوپلیتیک انرژی و سیاست خارجی ایران (1396-1357)

صفحه 489-514

10.30497/pk.2019.2668

حسین مسعودی پور؛ حسین کریمی فرد؛ بهرام یوسفی؛ فریدون اکبرزاده


علمی - پژوهشی (علوم سیاسی از منظر ایرانی)

تجزیه و تحلیل تاثیر هویت ملی و قومی بر نگرش سیاسی (مطالعه موردی شهروندان شهرستان خوی)

صفحه 515-538

10.30497/pk.2019.2676

حسین مسعودنیا؛ محمودرضا رهبرقاضی؛ مریم قربانی


تبیین مدل مفهومی مقاومت در اندیشه آیت الله العظمی خامنه‌ای

صفحه 539-566

10.30497/pk.2019.2667

آسیه مهدی پور


نسبت سیاست و فهم در منظومه فکری هانا آرنت

صفحه 567-590

10.30497/pk.2019.2673

سارا نجف پور؛ علی تدین راد