موضوعات = مسایل سیاسی ایران
عوامل مؤثر بر میزان مشارکت سیاسی جوانان استان همدان

دوره 20، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 59-82

10.30497/pkn.2024.245038.3089

محمود تعجبی؛ افشین افضلی؛ فخرالسادات نصیری ولیک بنی


مقایسه‌ استعاره‌های حوزه مقصد منازعه در گفتمان حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق

دوره 20، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 107-130

10.30497/pkn.2024.244451.3057

حسن خدادی؛ محمد ربیعی کهندانی


بررسی تطبیقی راهبرد مقاومت علمای امامیه در برابر بیگانگان؛ از نهضت مشروطیت و انقلاب اسلامی

دوره 19، ویژه‌نامه اول؛ مقاومت، تیر 1402، صفحه 217-242

10.30497/pkn.2022.241793.2904

حسین محمدی سیرت؛ سعید نادری اصل


فراتحلیل موانع توسعه حزبی در ایران بین سال های 1398-1368

دوره 19، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 149-170

10.30497/pkn.2023.243005.2985

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ زهرا لشکری


منافع ملی و راهبرد مقاومت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ رویکردی تقابلی یا هم‌افزا؟

دوره 19، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 239-256

10.30497/pkn.2022.240444.2803

محمد محمودی کیا


طراحی مدل مدیریت کمپین انتخاباتی با رویکرد بازاریابی سیاسی

دوره 17، شماره 2، مهر 1400، صفحه 625-658

10.30497/pkn.2021.241292.2869

رسول یوسفی رامندی؛ سروش سیاری


نقش ساختارهای مالی در تقویت امنیت ملی در دوره صفویه

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 109-138

10.30497/pk.2021.15020.2672

امیرحسین شماعی زاده؛ مهدی حمزه پور؛ حمیدرضا رحیم اف


تحلیل عملکرد جنبش حوثی های یمن بر اساس رویکرد جابری

دوره 17، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 163-188

10.30497/pk.2021.10804.2262

مرتضی شیرودی؛ مجتبی سلطانی؛ محمدتقی آقایی مزرعه شاهی


جامعه شناسی تاریخی تفهّم ذهنیت دواندیش در سنت سیاسی ایران دوره مدرن

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 387-410

10.30497/pk.2020.75413

عبدالله حاجی زاده؛ حمید نساج؛ عباس حاتمی


تحلیل آینده نگارانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 487-512

10.30497/pk.2020.75419

زاهد غفاری هشجین؛ ایوب نیکونهاد


نقش ارزیابی از احزاب و تشکل‌های سیاسی در مشارکت ساکنان شهر شیراز در انتخابات

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 649-670

10.30497/pk.2020.75409

اصغر میرفردی؛ ماندانا کریمی؛ کورش عیسائی خوش


تاثیر جنگ تحمیلی بر قدرت منطقه‌ای ایران: 1380-1359

دوره 16، شماره 2، مهر 1399، صفحه 697-723

10.30497/pk.2020.75420

امیرحسین وزیریان؛ ابوالفصل شکوری


رابطۀ قانون و حکم‌رانی سیاسی در ایران معاصر (سدۀ نوزدهم و عصر مشروطه)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-24

10.30497/pk.2020.2731

حمید احمدی؛ نوذر خلیل طهماسبی


آثار تحریم‌های اقتصادسیاسی ایالات‌متحده بر ورزش جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 219-246

10.30497/pk.2020.2732

مهدی شریعتی فیض آبادی


راهبردهای پیشرو در پساچهل سالگی انقلاب اسلامی (تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 305-328

10.30497/pk.2020.2678

مهدی نادری؛ شهره پیرانی


تحلیل گفتمان مقام معظم رهبری در موضوع اهل‌سنت

دوره 16، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 329-360

10.30497/pk.2020.2686

حمید هوشنگی


تأثیر سرمایه اجتماعی دولت بر توسعه سیاسی از دیدگاه شهروندان تهرانی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 1-28

10.30497/pk.2019.2615

بابک ارسیا؛ احمد ساعی


شوروی‌هراسی و نقش آن در فرآیند سیاست خارجی پهلوی دوم

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 29-54

10.30497/pk.2019.2620

ناصر جمالزاده؛ محسن رحیمی نیا


تأثیر محیط آموزشی و رسانه‌های ارتباط‌جمعی بر جامعه‌پذیری سیاسی دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 81-101

10.30497/pk.2019.2623

کرامت اله راسخ؛ عاطفه قربانی؛ محمد ماهوری


ادراک از عدالت در مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: منصب ریاست ‌جمهوری در جمهوری اسلامی ایران)

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 149-172

10.30497/pk.2019.2610

محمود شفیعی؛ رامین مددلو


آسیب‌شناسی تهاجم فرهنگی در بین جوانان استان همدان

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 173-194

10.30497/pk.2019.2621

صفی اله صفایی


زمینه‌های ساختاری و کارگزاری نهضت ملی‌شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ایران

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 61-90

10.30497/pk.2018.2345

عباس کشاورز شکری؛ ملیحه سالم


نقش دانش و اعتماد سیاسی در پیش بینی علاقه مندی دانشجویان به مشارکت سیاسی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 141-163

10.30497/pk.2018.2348

محمدرضا مولائی


بررسی پیامدهای اجتماعی سیاست تقسیم اراضی انقلاب اسلامی ایران بر مبنای روش AHP

دوره 13، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 77-101

10.30497/pk.2018.2163

محمد جواد موسی نژاد؛ محمد باقر خرمشاد


تحلیل جامعه‌شناسانه وقوع انقلاب اسلامی؛ با تأکید بر نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر و اندیشه‌های امام خمینی(ره)

دوره 12، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 27-60

10.30497/pk.2016.1881

سید جواد امام جمعه زاده؛ علی ابراهیمی